Ägare

Bergvik har tre fastighetsägare som förvaltar och driver Bergvik Köpcenter – Eurocommercial properties, Ancore AB och OK Värmland Fastighet AB.

Ägarstrukturen är följande.

• Eurocommercial 70 %
• Ancore 48 AB 19 %
• OK Värmland 11 %

Eurocommercial är ett börsnoterat fastighetsbolag och en av Europas största köpcentrumsspecialister. Bolaget äger köpcentrum i Italien, Frankrike, Belgien och Sverige.

www.eurocommercialproperties.com

Ancore 48 AB, Ancore Fastigheter AB är ett av Alecta och ICA Fastigheter samägt fastighetsbolag. Bolaget ska förvärva och äga fastigheter i Sverige med långa hyresavtal, där ICA är dominerande hyresgäst.

www.ancorefastigheter.se

OK Värmland
För mer information om OK Värmland, gå in på: 

www.ok.se