Assistanshund

Certifierad ledar- eller assistanshund för t.ex. diabetes, epilepsi, synskada eller annan funktionsnedsättning får tas med in i gallerian. Hunden ska bära en väst som tydligt markerar att hunden är i arbete. I övrigt är det ej tillåtet att medföra hundar eller andra djur in i gallerian.