Tävla med Bästa Bergvik på Instagram!

Vi är otroligt glada över att ha blivit utsedda till Sveriges bästa köpcenter. Det hade aldrig varit möjligt utan dig och därför vill vi hylla våra kunder. Egentligen skulle vi vilja hylla varenda värmländsk kotte därute, men istället tänkte vi ta din hjälp att lyfta fram någon som du tycker förtjänar en extra hyllning. Det kan till exempel vara din gamla mattelärare, pingistränare, bästis eller vem som helst som kan ha betytt lite extra för dig genom åren.

Så här gör du för att vara med

Ta en enkel bild på dig själv eller tillsammans med den du vill hylla. Skriv en kort hyllningsmotivering och lägg upp bilden på Instagram med #jaghyllardig före 16 september. Tagga gärna även den du vill hylla. Vår jury väljer ut fem par som blir fotograferade i en studio. Senare i höst kommer ni att synas tillsammans ute på Karlstads reklamtavlor och på sociala medier. Då får hela Värmland veta vad personen har betytt för dig. Rätt sjyst hyllning, eller hur?

Regler och villkor för att delta i aktiviteten

För att delta måste din Instagram-profil vara öppen. Du och den du vill hylla måste vara bosatta i Värmland och ska vara beredda att ta er till en studio i Karlstad 25/9 eller 26/9 då fotograferingen sker. De fem par som väljs ut meddelas 18 september via direktmeddelande på Instagram. Juryns beslut om vilka par som väljs ut för fotografering och publicering kan ej överklagas. Arvoden, ersättning för resor, utebliven inkomst eller andra utlägg för att delta i aktiviteten lämnas ej. Genom att delta i aktiviteten godkänner du att de bilder som tas av vår fotograf kommer att spridas i marknadsföring på annonsutrymmen i Värmland och på sociala medier. Det krävs självklart ett samtycke från den du vill hylla att de vill medverka i aktiviteten.

Aktiviteten arrangeras i Värmland av Företagarföreningen Bergvik Köpcenter, org.nr. 874001-7895.

Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR (“General Data Protection Regulation”) inom hela EU/EES. Förordningen reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi följer GDPR och vi eftersträvar att vara helt transparenta och öppna om vilka personuppgifter vi eventuellt behandlar, vilka ändamål vi har och hur behandlingen sker.

Gällande publicering hänvisar vi till Instagrams policy: https://help.instagram.com/519522125107875

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När tävlingen är avslutad kommer vinnarna att kontaktas via direktmeddelande på Instagram. Vi kommer då att inhämta uppgifter om namn och telefonnummer för de som medverkar på bilden.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi behöver dina uppgifter för att underlätta den fortsatta kontakten i samband med fotograferingen. I senare läge, när bilderna publiceras på reklamskyltar och i sociala medier, kommer även namnen på de medverkande att synas i bilden.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Genom att lägga upp din bild på Instagram under #jaghyllardig godkänner du att dina personuppgifter får behandlas för att kunna genomföra och fullfölja tävlingen.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Ditt namn och ditt telefonnummer, sparas fram tills dess att aktiviteten är avslutad. Bilderna, som publiceras tillsammans namn på de som avbildas, kan eventuellt komma att lagras i sociala medier såsom Instagram och Facebook.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Företagarföreningen Bergvik Köpcenter, med organisationsnummer 874001-7895, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver under rubriken ”Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?” är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

För att tävlingen ska kunna genomföras delas dina personuppgifter med vår reklambyrå. Namnet på dig och den du vill hylla tillsammans med bilden kommer att vara synliga för allmänheten genom exponering på reklamskyltar i Karlstad samt genom publicering i sociala medier. Behandlingen sker i enlighet med GDPR. I de fall personuppgifterna överförs utanför EU skyddas dessa enligt Privacy Shield eller motsvarande avtal som är godkänt enligt GDPR.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Se nedan för en mer detaljerad beskrivning av dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår under rubriken “Vem är ansvarig för dina personuppgifter?”.

Rätt att få tillgång till information

Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas.

Rätt till rättelse och radering

Du kan, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, begära att vi rättar felaktiga uppgifter och kompletterar eller raderar dina uppgifter. Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling

Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Invändning mot behandling av uppgifter

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Dataportabilitet

Vidare har du rätt att få ut de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och när detta är tekniskt möjligt få uppgifterna överförda direkt från oss till en tredje part.